Skip to main content

De regionale clubs organiseren zelf een veelheid aan evenementen. Van gewoon gezellige bijeenkomsten, tot Algemene ledenvergaderingen, nieuwjaarsbijeenkomsten tot aan sleuteldagen en natuurlijk ritten!

Niet alle ritten zijn geschikt voor bromscooters. Informeer daarom altijd vooraf bij de organisatie van een rit of je met een bromscooter kan deelnemen.

Uiteraard wil de organisatie graag vooraf weten hoeveel leden er mee rijden. Geef je dus altijd even op!

In principe zijn leden van bij de VSN aangesloten clubs ook welkom om mee te rijden bij andere clubs. Als dit niet het geval is zal dit duidelijk worden gemaakt bij de ritaankondiging.

Deelname aan door bij VSN aangesloten clubs geschiedt altijd op eigen risico. Je dient er altijd zelf voor te zorgen dat je de verkeersregels in acht neemt!

Klik op onderstaande link voor de gecombineerde rittenagenda (PDF) van alle bij VSN aangesloten clubs voor 2018.