Bestuur

De Vespa Scooterclub Nederland is een zelfstandige vereniging. Alleen Vespascooterclubs kunnen lid worden van deze vereniging. Momenteel heeft de VSN dan ook 7 leden.

De VSN heeft net zoals iedere andere club een bestuur nodig die de taken voor haar rekening neemt en die na afloop van een kalenderjaar rekening en verantwoording aflegt aan de leden.

Deze leden komen daartoe 2x per jaar bij elkaar. De voorzitters + een afgevaardigde vormen zo samen een platform waar het VSN beleid wordt bepaald.

Voor een goed functionerend bestuur is minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris nodig. Momenteel is de functie van secretaris vacant, terwijl ook de voorzitter heeft aangegeven in 2017 te willen aftreden …

De VSN zoekt dus bestuurlijke versterking! De tijdsbesteding is beperkt en je krijgt er een hoop gezelligheid voor terug! Ken je iemand die wellicht geïnteresseerd is in een functie, meld dit dan svp bij één van de bestuursleden!