Vespa Oldtimer Register


Vespa Oldtimer Register

Onder auspiciën van de Vespa Scooterclub Nederland is het Vespa Oldtimer Register (VOR) in 2003 van start gegaan.

Dit VOR zet zich in voor het behoud van de fraaie Vespa en de bijbehorende documentatie en kennis.

Registratie van alle oldtimer Vespa’s is van groot belang om de historie van deze Vespa’s te behouden.

Het register staat open voor voertuigen van het merk Vespa, die door Piaggio zelf of onder licentie geproduceerd zijn, en 25 jaar en ouder zijn.

Zie voor meer informatie de website van het VOR: klik hier!

Het beleid van de Vespa Scooterclub Nederland is de laatste jaren steeds meer gericht op het belang van alle leden en niet een specifieke groep. In 2019 is de aanzet gegeven om het VOR los te koppelen van de VSN.

Op 15 december 2020 is de Stichting Vespa Erfgoed Nederland opgericht.
Vanaf 7 april 2021 is het Vespa Oldtimer Register onder gebracht bij de Stichting Vespa Erfgoed Nederland (STIVEN).

Modern Vespa Club stopt!

De heer Christiaan Pijper heeft het VSN bestuur medegedeeld dat hij per 1 januari 2017 de “MODERN VESPA CLUB” heeft opgeheven.

De VSN voorzitter heeft alle leden van de MVC medegedeeld dat zij zich kunnen aanmelden bij een van de overige regionale Vespaclubs.

Zij kunnen, indien zij nog deel willen nemen aan de VWD’s 2017, zich via hun nieuwe club daarvoor inschrijven (de inschrijving Light-Entry (zonder galadiner) wordt opengesteld op 28 januari 2017).

 

WespmailHet VCNH bestuur wenst jullie een goed en veilig Vespajaar 2017 toe.

Na het stopzetten van ons clubblad Wesp aan het eind van 2015, zal ook de nieuwsbrief ten einde komen. In november jl. is Roelien Hill, afgetreden als bestuurslid/secretaris van de VSN waarmee ook aan het samenstellen en tijdig verzenden van de digitale nieuwsbrief mogelijk een eind komt. Vooralsnog is er geen vrijwilliger gevonden om deze nieuwsbrief te verzorgen. (Maar u kunt zich altijd melden bij mij of het VSN bestuur).
Overigens blijft Roelien wel actief voor het Vespa Oldtimer Register.

Wilt hu de hele nieuwsbrief lezen? Klik dan hier!

 

Bestuur

De Vespa Scooterclub Nederland is een zelfstandige vereniging. Alleen Vespascooterclubs kunnen lid worden van deze vereniging. Momenteel heeft de VSN dan ook 7 leden.

De VSN heeft net zoals iedere andere club een bestuur nodig die de taken voor haar rekening neemt en die na afloop van een kalenderjaar rekening en verantwoording aflegt aan de leden.

Deze leden komen daartoe 2x per jaar bij elkaar. De voorzitters + een afgevaardigde vormen zo samen een platform waar het VSN beleid wordt bepaald.

Voor een goed functionerend bestuur is minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris nodig. Momenteel is de functie van secretaris vacant, terwijl ook de voorzitter heeft aangegeven in 2017 te willen aftreden …

De VSN zoekt dus bestuurlijke versterking! De tijdsbesteding is beperkt en je krijgt er een hoop gezelligheid voor terug! Ken je iemand die wellicht geïnteresseerd is in een functie, meld dit dan svp bij één van de bestuursleden!

 

Vespa World Days 2017

In 2017 worden de Vespa World Days in Celle, Duitsland georganiseerd.

De inschrijving voor dit evenement dient te geschieden via de secretaris van jouw regionale club. Als je de kosten hebt voldaan zal deze jouw gegevens doorgeven aan de secretaris van de VSN die voor inschrijving zorg zal dragen.

Door de soms overweldigende belangstelling kan het zijn dat niet iedereen een plaats krijgt toegewezen of misschien het zal moeten doen meet een light-entry in plaats van een full-entry ticket.

Wie het eerst komt, die het eerst maalt!

 

Welkom bij een Vespa Scooterclub!

In Nederland zijn momenteel een 7-tal regionale Vespaclubs aangesloten bij de Vespa Scooterclub Nederland. Door deze regionale structuur is er altijd een club bij jou in de buurt!

Kijk in het menu en selecteer één van de regionale clubs om meer te lezen over wat zij te bieden hebben!